ҚАЛАЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫ ТҰТЫНУ КӨРСЕТКІШТЕРІ
БТҚ құрамына кіретін қызметтер бойынша төлемдер мен алымдардың жалпы сомасы, млн тг
tst
Распределение платежей


Төлемдерді банктерге бөлу
Төлемдерді төлем түрлері бойынша бөлу


ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН КӨРСЕТКІШТЕРІ


Жылумен қамсыздандыру, мың Гкал
Сумен қамсыздандыру, мың м³
ЕҚ бойынша энергиямен қамсыздандыру, мың кВ*сағ
ОҮҚ үшін энергиямен қамсыздандыру, мың кВ*сағ
Суды бұру, мың м³
Газбен қамсыздандыру, м3


ЕҢ АЗ, ЕҢ ЖОҒАРЫ ЖӘНЕ ОРТАША ТӨЛЕМДЕР
ПИК ЭКСПЛУАТАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫНДАРЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУЛЕР


Максимальное Среднее Минимальное
"ПИК эксплуатациялық шығындары" және "Қызмет көрсетулер" үшін тарифтер, тг
Максимальное Среднее Минимальное
"ПИК эксплуатациялық шығындары" және "Қызмет көрсетулер" үшін төлемдер, тг


ПИК қызметтері үшін төлемдер мен есептеулердің ортақ сомасы, млн тг
tst


Максимальное Среднее Минимальное
Бейне бақылау үшін төлемдер, тг
Максимальное Среднее Минимальное
Домофон үшін төлемдер, тг
Максимальное Среднее Минимальное
Лифттердің ТҚК үшін төлемдер, тг
Максимальное Среднее Минимальное
ҚТҚ шығару үшін төлемдер, тг
Астана бойынша қалыптасқан және төленген түбіртектер саны
Қызметтерді жеткізушілер деректері бойынша Астана тұрғындарының саны, адам